HEM      AKTUELLT & INFO    BILDER      TEXTER      RIMSAMMANFATTARE      KONTAKT      DAGSVERS

Ibland ägnar jag mej åt den utdöende konsten att skriva dagsvers. Mest för att konsten inte ska dö ut...
skatteparadis
© Jacke Sjödin 2016